Aspningen till Spexet 2023 är

nu igång!


Från början av Oktober till slutet av December kan du aspa spexet. Under denna period kommer spexet ha ett antal olika arrangemang där man kan få veta mer om spexet, vilka poster som finns och vad man gör som sittande. Vi kickar igång med en asplunch den 27/9 på JA:pripps övervåning 12.00-13.00, det kommer då att bjudas på baguetter och mer information om livet som spexare. Följ oss gärna på facebook för kontinuerliga uppdateringar om aspningen: https://www.facebook.com/Chalmersspexet/

Det är jättekul om man vill komma på arrangemangen och aspa men man måste inte aspa för att söka en post i spexet. Vet du redan nu vilken/vilka poster du vill söka så kan du fylla i formuläret här: https://forms.gle/SgVLBBBV2cFyAbFY7

Mer info kommer, men har du frågor så kan du maila directeur@chalmersspexet.se.

Funderar du på vilken roll i Spexet som skulle kunna passa dig? Nedan hittar du en kort beskrivning av de grupper spexet består av, samt deras tillhörande poster.

Har du frågor, kan du maila till: directeur@chalmersspexet.se.

Directionen

Planerar och fixar logistik, turnéer, kalas och annat viktigt för att spexet ska gå ihop. Directionen består av följande poster:

Directeur

Bestämmer och styr i Directionen. Ekonomiskt ansvarig.

Konstnärlig ledare

Bestämmer och styr i produktionsgruppen, är Directeurens högra hand.

Casseur


Ansvarig för Spexets ekonomi.

PR-strateg

Ansvarar för den övergripande marknadsföringsplanen för spexet och leder PR-gruppen.

Festdirecteur

Mat-, dryck- och kalasansvarig.

Festroddare

Hjälper festdirecteuren med mat, dryck och kalas.

Communicateur

Ansvarig för intern kommunikation i spexet samt viss extern kontakt. Även IT-ansvarig i Spexet.

Turnéchef

Ansvarar för planering, kontakt och logistik för turnéer.

Produktionsgruppen

Ansvarar för manus, musik och skådespel. Produktionsgruppen består av följande poster:

Konstnärlig ledare

Leder produktionsgruppen. Även med i Directionen, se ovan för postbeskrivning.

Författare

Skriver manus och är allmänt behjälpliga i spexet.

Regisseurer

Leder repetitionerna för Ensemblen och ser till att de kan sina repliker, samt att de går och står rätt på scen.

Chanteuse

Tar hand om sång för Ensemblen och Spexet.

Conducteur

Tar hand om musiken för Symphonin.

Designer

Designar dekor, fonder och scenkläder tillsammans med Scenmästare och Syet.

Scenmästare

Ansvarig för dekor och det scentekniska genom att planera bygget och inköp av material.

Detaljen

Ansvariga för rekvisita, hur scenen ser ut osv.

Designer

Även med i Produktionsgruppen (och Designgruppen), se ovan för postbeskrivning.

Ljusmästare

Ansvarig för att rigga, programmera och sköta ljuset.

Ljudtekniker

Ansvarar för ljudutrustningen och sköter ljudet under föreställningarna.

Teknikroddare

Bygger och målar dekor samt hjälper till med ljud och ljus.

Scenmästare

Även med i Produktionsgruppen, se ovan för postbeskrivning.

Costymeur-chef

Ansvarar för Syets arbete och arbetar med scenkläder och västarna med Designern.

Costymeurer

Syr scenkläder till ensemblen, västar till spexet och har koll på smink och peruker.

Livestreamer

Ansvarar för allt rörligt material i form av filmning och eventuell streamning i samband med föreställning.

Documentateur

Fotar, har koll på skivinspelning och och ansvarar för att dokumentera spexet till kommande år.

Mediamästare

Gör affischer och all annan digitalmedia i spexet. Jobbar både med PR och design i både produktions- samt PR-grupp.

PR-gruppen

Informerar om och marknadsför allt från föreställningar till aspar för att locka såväl publik som sökande till påföljande år. PR-gruppen är en så kallad sekundär grupp, vilket innebär att samtliga medlemmar även tillhör andra grupper i spexet.

PR-strateg

Även med i Directionen, se ovan för postbeskrivning.

Mediamästare

Även med i Directionen (och Designgruppen), se ovan för postbeskrivning.

Livestreamer

Även med i Detaljen, se ovan för postbeskrivning.

Documentateur

Även med i Detaljen, se ovan för postbeskrivning.

Författare

Även med i Produktionsgruppen, se ovan för postbeskrivning.

Designgruppen

Ansvariga för spexets design både på scen, online och i andra forum. Designgruppen är en så kallad sekundär grupp, vilket innebär att samtliga medlemmar även tillhör andra grupper i spexet.

Designer

Även med i Produktionsgruppen (och Detaljen samt PR-gruppen), se ovan för postbeskrivning.

Costymeur-chef

Även med i Sy & Smink, se ovan för postbeskrivning.

Mediamästare

Även med i Directionen (och PR-gruppen), se ovan för postbeskrivning.

Scenmästare

Även med i Produktionsgruppen, se ovan för postbeskrivning.

Ensemblen

Består av 8 Ensemblister som står på scen och skådespelar samt sjunger.

Symphonin

Består av 9 Symphonister som spelar musiken till spexet.