top of page
directionen.jpg

Directionen

Är den del som är ansvarig för spexet och sköter det mer administrativa och planerande jobbet. Directionen står även för det rent arrangörsmässiga utförandet under föreställningar och kalas.

Poster

I spexet sitter totalt 8 Directionister. Dessa innefattar följande poster:


Directeur: En av Chalmersspexets två Spexledare, tillsammans med Produktionschefen.  Samarbetar djupt och brett med Produktionschefen under hela året kring frågor som berör hela Spexet. Directeuren har ett externt ansvar utåt för att representera och ansvara för kommitténs organisation. Som kommitténs formella ordförande har Directeuren även ansvar för spexets ekonomi tillsammans med Casseuren. Directeuren leder Directionens arbete och sammanträden. 


Casseur: Ekonomiansvarig för Chalmersspexet. Casseuren ansvarar för att hålla koll på Spexets ekonomi och att se till att Directeuren hålls uppdaterad om ekonomiska ärenden. Har även ansvar för biljettförsäljning och redovisning i samband med det


Communicateur: Ansvarar för spexets interna kommunikationskanaler, accesser och att GDPR efterföljs. Ser till så att info når ut till hela spexet och skriver varje vecka infomail (spexets interna veckobrev).

Festdirecteur: Ansvarig för all mat som serveras på Spexets olika arrangemang. Ansvarar tillsammans med Barchefen för både interna och externa kalas under året.

Barchef: Ansvarig för all dryck som serveras på Spexets olika arrangemang. Ansvarar tillsammans med Festdirecteuren för både interna och externa kalas under året.

PR-strateg: Ansvarig för att Chalmersspexet syns utåt! Detta innebär bland annat att planera PR-event och liknande. Leder arbetet i PR-gruppen, som också består av Mediamästare och Documentateur.
 

Turnéchef: Ansvarar för turnéer och kontakten med turnéarrangörerna.

Kontakt

Har du frågor om Directionen? Hör av dig!

bottom of page