top of page
458.jpg

Produktionsgruppen

Är den del av Spexet som ligger bakom produktionen. Men vad är produktion? Ett axplock av vad det innefattar är manusförfattande, rekvisitabygge, design av scenkläder och val av de låtar som ska spelas och sjungas.

Huvudarbetet pågår under vintern under vad som kallas Produktionsperioden. När temat avslöjas för resten av spexet sätts planerna till verket under byggperioden. Det är då det praktiska jobbet utförs. 

Poster

Spexets Produktionsgrupp utgörs av tio spexare, och inkluderar de följande posterna: 

Produktionschef: En av Chalmersspexets två Spexledare, tillsammans med Directeuren. Ansvarar ytterst för arbetet kring att sätta upp och kvalitetssäkra själva föreställningen, inkl. förberedelserna under föreställningsdagen. Produktionschefen leder Produktionsgruppens arbete och sammanträden. Samarbetar djupt och brett med Directeuren under hela året kring frågor som berör hela Spexet. Ingår även i Directionen.

Författare (3 st): Skriver Spexets manus under produktionsperioden. De tar även fram synopsisförslag (tema) för kommande års spex. Författarna är en grupp på tre för att kunna fördela arbetsbelastningen sinsemellan på rimligt vis.

Conducteur: Spexets musikansvarige. Leder Symphonins rep under repperioden och är ansvarig för spexets musikuttryck. Är tillsammans med Chanteusen ansvarig för valet av musik till spexet.

Chanteuse: Spexets sångansvarige. Leder Ensemblen i deras sångrep och är ansvarig för Spexets sånguttryck. Är tillsammans med Conducteuren ansvarig för valet av musik till spexet.

Scenmästare: Leder byggandet av rekvisita och är ansvarig för scenbilden tillsammans med Designern. Ingår även i Detaljen.
 

Designer: Ansvarig för design av alla karaktärers utseende inkl. kläder (tillsammans med Costymeurchefen) och smink, fonder samt spexvästen. Är behjälplig vid design av grafiskt material. Ingår även i Detaljen.
 

Regisseur (2 st): Leder ensemblens regirep. Är med under produktionsperioden och utvecklar manus utifrån ett regiperspektiv.

Kontakt

Har du frågor kring Produktionsgruppen? Hör av dig!

bottom of page