top of page

Detaljen

Är en stor grupp spexare som pysslar med många olika uppgifter. Vissa bygger rekvisita, andra syr kläder, några sköter teknik som ljud och ljus och slutligen har vi dem som fokuserar på dokumentation och PR.

Poster

Detaljen består av totalt 10 st poster:

Ljudmästare: Sköter ljudet under föreställningar, och programmerar det i förhand. Leder soundcheck med Symphonin och Ensemblen på föreställningsdagarna.

Ljusmästare: Sköter ljuset under föreställningar, och programmerar det i förhand.

Teknikroddare: Avlastar Ljud- och Ljusmästare med hjälp i allt från att micka upp Ensemblister och Symphonister till att rigga högtalare och dra kablar.

Documentateur: Dokumenterar spexet för såväl interna som PR-syften genom att fotografera. Administrerar skivinspleningen. Ingår även i PR-gruppen.

Mediamästare: Ansvarig för alla sociala medier samt hemsidan. Producerar grafiskt material i PR-syfte. Ingår även i PR-gruppen.

Costymeurchef: Ansvarar för Costymeurernas arbete med att sy scenkläder och spexvästar. Designar Ensemblens scenkläder (tillsammans med Designern).

Costymeur (2 st): Syr scenkläder och spexvästar.

Designer: Ansvarig för design av alla karaktärers utseende inkl. kläder (tillsammans med Costymeurchefen) och smink, fonder samt spexvästen. Är behjälplig vid design av grafiskt material. Ingår även i Produktionsgruppen.

Scenmästare: Leder byggandet av rekvisita och är ansvarig för scenbilden tillsammans med designern. Ingår även i Produktionsgruppen.

Kontakt

Frågor kring Detaljen? Hör av dig!

bottom of page